Elektromobil

Izoplast a.s. České Budějovice využívá díky dotacím EU elektromobil?

PROJEKT POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILU PRO PODNIK IZOPLAST, A.S. CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0018124

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Nízkouhlíkové technologie- elektromobilita pořídila firma Izoplast a.s. 13.3.2020 automobil Hyundai Kona Electric. Díky tomuto titulu významně ušetřila, protože dotace činila značnou část z uznatelných nákladů, což v tomto případě byl přibližně rozdíl mezi cenou obdobného automobilu stejné třídy se spalovacím motorem a tímto typem elektromobilu.

Koupě elektromobilu bylo pro naši společnost dobré rozhodnutí nejen tím, že je to odpovědné rozhodnutí vůči přírodě, což je pro naši společnost zásadní, ale zároveň jsme významně ušetřili provozní náklady na vlastní provoz, servis, garanční prohlídky a v neposlední řadě pak částečně na parkování, v Praze parkujeme zdarma, což je jistě výhoda. Elektromobil využíváme převážně pro zajištění činnosti technika na stavbách, které realizujeme převážně v jihočeském a středočeském kraji

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita

Název projektu a registrační číslo: Pořízení elektromobilu pro podnik IZOPLAST, a.s., CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0018124

  • jméno žadatele: IZOPLAST, a.s.
  • termín realizace: 23. 5. 2019- 23. 3. 2020
  • způsobilé výdaje: 436 523,17 Kč
  • dotace: 75%, tj. 327 392,37 Kč
  • popis projektu: Projekt byl zaměřen na pořízení elektromobilu a přenosné nabíjecí stanice. Elektromobil je využíván pro účely podnikání v rámci ekonomických činností společnosti IZOPLAST, a.s. Nově pořízeným elektromobilem byl nahrazen dříve využívaný automobil se spalovacím motorem. Cílem projektu byla tedy modernizace vozidla využívaného pro podnikání žadatele s přispěním ke snížení vlivu na životní prostředí.
  • závěry a výsledky: Realizací projektu došlo k nahrazení původně využívaného vozu, který žadateli sloužil pro zajištění jeho podnikatelské činnosti. Tento vůz se spalovacím motorem měl však vysoké provozní náklady a zatěžoval životní prostředí prostřednictvím vyšší produkce emisí. Díky realizaci projektu došlo zejména ke snížení nákladů na provoz vozového parku a současně také snížení vlivu na životní prostředí.

Porovnání provozních výdajů (spotřeba PHM, pojištění servisní prohlídky + spotřební materiál) ostatních osobních vozidel Izoplast a.s. za období od 1.3.2020 do 1.3. 2024

Hyundai KONA Electric nájezd 109 000 km náklady 2,25 Kč/km od 13.3.2020
Volkswagen ID 4 nájezd 56 000 km náklady 3,87 Kč/km od 22.6.2021
Fiat Doblo nájezd 80 000 km náklady 3,02 Kč/km
Mitshubishi Outlander nájezd 88 000 km náklady 5,01 Kč /km
JEEP G Cheroke nájezd 78 000 km náklady 6,07Kč/km